Wees een koning en kom schaken bij Morphy!

Morphy is een schaakvereniging in Leiden met een lang bestaan. De vereniging is in de eerste plaats gericht op schakers aan de universiteit Leiden. De naam komt van de Amerikaanse advocaat Paul Charles Morphy, die in de 19e eeuw in New Orleans leefde en daar schaakkampioen was. Morphy behoort tot de selecte groep van schaakverenigingen in Nederland, die ouder zijn dan 150 jaar. Morphy is vooral geen een schaakvereniging in de gebruikelijke zin (waar het alleen om winnen gaat). Morphy is een studentenschaakvereniging met ook veel actieve oud-leden. Er zijn van tijd tot tijd uitwisselingen met de schaakverenigingen van andere corpora. Juist de onderlinge band tussen de leden en zaken die niet noodzakelijk met schaken te maken hebben, maakt Morphy tot een vereniging die bestaansrecht heeft.

Schaken is een denksport, maar ook bij uitstek ook een studentensport. Het is niet nodig om goed te kunnen schaken om lid van Morphy te zijn. Een zekere schaakvaardigheid is al snel voldoende en de competitie wordt op vriendschappelijk niveau gespeeld. Inmiddels is het een goede gewoonte, dat Morphy bij een lustrum van de Universiteit en van Minerva een schaaksimultaan organiseert. Vele universitaire schakers kunnen dan kun krachten meten met een schaakgrootmeester. Eerder werd een simultaanschaak gegeven door Jan Timman, Loek van Wely, Theo Hommeles en recentelijk nog door Hans Ree. Dit geeft de gelegenheid om eens een keer tegen een zeer sterke schaker te spelen.

Morphy is een subvereniging van de Leidse Studenten Vereniging Minerva en sinds februari 2015 weer actief.

Het gaat bij Morphy dus om denksport. Hoewel dammen niet actief wordt beoefend, valt het wel onder onze doelstelling van strategische denkbordspelen. Kaartspelletjes zijn bij Morphy natuurlijk niet aan de orde en worden in de haard opgestookt.


...

   
Intocht lustrum Minerva juli 2009
Simultaan lustrum 2009
Morphy dies 13 november 2009
   
Simultaanschaak met Hans Ree 18 juni 2010 Lustrum Universiteit Leiden

Diesviering Morphy 10 november 2017

 


Activiteiten:

Vr 15 nov 2019 Viering 156e Dies Natalis Morphy: 18u00 diesborrel Oude buffet; 19u30 diner en later op de avond gelegenheid tot schaken
Vr 23 nov 2018 Viering 155e Dies Natalis Morphy: 17u30 diesborrel in de Haard op Minerva, gevolgd door diner en later op de avond gelegenheid tot schaken.
Za 3 februari 2018 17u00: Koetshuis de Burcht, Nieuwjaarsbijeenkomst Oud Morphy, aansluitend Nieuwjaarsdiner
Vr 10 nov 2017 Viering 154e Dies Natalis Morphy: 18u00 diesborrel in de Haard op mInerva, gevolgd door een diner in de Mannenzaal. .
Za 11 februari 2017 17u00, Koetshuis de Burcht, Nieuwjaarsbijeenkomst Oud Morphy, aansluitend diner tgv 153e Dies Natalis Morphy.
Vr 27 februari 2015 ALV met installatie van het nieuwe Bestuur, Sociëteit Minerva, aanvang 19u00.
Za 28 juni 2014 Deelname aan de Lustrumintocht
Vr 15 november 2013 Viering 150 jarig bestaan (borrel, diner, reunistensnelschaak)
Za 5 januari 2013 Oud-ledendiner Nijmegen (aanvang 18u30)
Za 8 december 2012 Schaaktournooi georganiseerd door Lasker te Utrecht (aanvang 12u00)
Vr 30 maart 2012

Oud-Ledenschaak Morphy-Paris te Sociëteit Phoenix
aanvang borrel: 17.30 uur Klik hier voor fotoverslag

 

Documenten:

Statuten Morphy Digitale versie van de meest recente versie van de statuten van Morphy
Leeswijzer Statuten Toelichting september 2008 op de statuten
Huishoudelijk reglement Digitale versie van de meest recente tekst
Wanklank Digitale versie van het Morphy-lied "De Wanklank"

Foto's:

Morphy-Paris Foto’s tournooi Morphy-Paris 30 maart 2012
Lustrumintocht 2009 Foto's van Morphy tijdens de intocht van het Lustrum, zaterdag 4 juli 2009
Simultaanschaak 2009 Foto's van het schaaksimultaan met Theo Hommeles op het Lustrumterrein, maandag 6 juli 2009
Morphy actueel Foto's Dies-borrel '08

 

Bestuur
2021-2022   Raad van Commissarissen (RvC) 2021-2022
Praeses
Ab-actis
Quaestor
Assessor I
Assessor II (Nestor)
Assessor III
L.S. Huisman
Mej. T. Verhoeff
D. van Dobbenburgh
L. Feenstra
M.W.T.A. Westerouen van Meeteren
Mej. E. Rottier
  Voorzitter
Lid
Lid
Toegevoegd lid
mr W.D. Bierens de Haan
K. Kaushik
C. Stockmann
K. Logtenberg


Mail aan Morphy
     
Gekleurd Staunton schaakspel Benen schaakspel uit Syrië, 2005 Benen schaakspel ca. 100 jaar oud Houten schaakspel ca. 80 jaar oud

Externe links:

 

 
 


Voor de reünisten van Morphy bestaat er een aparte Stichting Oud Morphy. Velen hebben zich de laatste tijd aangesloten tot een hecht geheel dat van tijd tot tijd activiteiten ontplooit. Daarbij staat het huidige Morphy zeker ook in de belangstelling. De stichting vraagt een geringe bijdrage van de donateurs en heeft onder andere als doel: de toekomst van Morphy garanderen en activiteiten voor de oud-leden organiseren. Via het periodiek "Oud Morphy Nieuws" worden de donateurs van tijd tot tijd op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Naast het bestuur, dat belast is met de dagelijkse gang van zaken, kent de stichting ook een Raad van Advies. Dit laatste orgaan adviseert het bestuur en dient om contacten onderhouden met de oudere reünisten.

Bestuur:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Drs M.F. de Mey
Dr J.R. van Zwet
Mr W.D. Bierens de Haan


Bijdrage: € 20,00 per jaar of € 250,00 voor het leven
Bankrelatie: ABN Amro Bank Leiden IBAN nr. NL 53 ABNA 056.66.96.789 BIC: ABNANL2A

 

Mail de stichting Oud Morphy Zie ook de subgroep Morphy Alumni op de website van Linkedin.nl


Za 17 januari 2015

Oud-ledendiner Den Bosch

Za 8 december 2012

Open Schaaktoernooi georganiseerd door Lasker (Utrecht);
Aanvang: 12.00 uur

Za 5 januari 2013 Oud-ledendiner Nijmegen; aanvang 18.30 uur
Vr 22 maart 2013 Schaken Morphy Paris (Delft), aanvang 19.00 uur


Oud-Morphy Nieuws nr 1 Periodiek van Juni 1994 voor donateurs van Oud-Morphy
Oud-Morphy Nieuws nr 2 Periodiek van November 1996 voor donateurs van Oud-Morphy
Statuten Statuten van de Stichting Oud Morphy

Deze webruimte is aangeboden door de Stichting Kring van Leidse Repetitoren.