Vragen over uw studie of opleiding? Bel ons op (071) 514 7335

Cursus Fiscale Advisering MKB-AA

Home / Accountancy AA en RA

Eerstkomende Examentrainingen en Cursussen

Fiscale Advisering MKB-AA: Cursus voor het examen van januari 2022

Fiscaliteit & Recht: Examentraining voor het examen van januari 2022

Beide cursussen zullen in de periode september/oktober 2021 weer starten. Aanmelden is vanaf heden mogelijk.

Cursussen en Examentrainingen Fiscale Advisering MKB-AA

Voor het examen Fiscale Advisering wordt tweemaal per jaar een cursus gegeven. Voor het examen van juni wordt doorgaans in de maand april gestart. Voor het examen in januari wordt doorgaans in de maand oktober gestart. Tijdig aanmelden wordt op prijs gesteld en wij kunnen u dan voldoende bijeenkomsten bieden! In de cursus wordt uitdrukkelijk aandacht gegeven aan de fiscale faciliteiten en regelingen zoals deze voor het MKB een rol spelen. Dit is immers ook het werkterrein van de AA en de invalshoek van het examen. Er wordt in de cursussen uitgegaan van de geldende eindtermen die door de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) zijn vastgesteld. Wij verstrekken altijd oefenexamens van recente datum in onze cursussen.

Docent

De cursus Fiscale Advisering wordt gegeven door een fiscaal-jurist met een langjarige ervaring in het onderwijs. Docent van de cursus is mr W.D. Bierens de Haan, die sinds 1991 cursussen fiscaal recht te Leiden verzorgt. De examens Fiscale Advisering zijn duidelijk praktijkgericht, vereisen vaak ook meer rekenwerk en kunnen ook uit adviesvragen bestaan. Hiermee wordt bij de cursussen Fiscale Advisering terdege rekening gehouden. Deze opzet is steeds succesvol voor de AA-kandidaten!

Examendata en Lesroosters

De examens voor AA worden tweemaal per jaar afgenomen. De gebruikelijke examenperioden zijn januari en juni. Voor deelname aan de examens dient u zich bijtijds in te schrijven. De lesroosters van de cursus Fiscale Advisering worden bij het begin van het onderwijs met u afgestemd. Met eventuele verhindering, reisafstand en voorkeuren voor dag en tijd kan zo rekening worden gehouden. Dit garandeert een flexibele opzet met bijeenkomsten die u ook daadwerkelijk kunt volgen. Doorgaans zal er eens in de week een bijeenkomst zijn, doorlopend tot aan het examen.

Trainingen Fiscale Advisering MKB-AA en Fiscale Regelgeving MKB-AA

Inmiddels gelden de nieuwe eindtermen van de CEA en is de opleiding gewijzigd. Het is op zich niet nieuw dat er iets aan het examenprogramma verandert: dit is in de loop van de tijd wel vaker gebeurd. Het heeft wel gevolg voor onze cursussen Fiscale Advisering. Wij bieden u deze nu ook voor de examens nieuwe stijl aan. Omdat de meeste AA-kandidaten reeds 'elders' onderwijs nieuwe stijl gevolgd hebben, zullen de bijeenkomsten het karakter van examentraining hebben. Wij zullen 4 tot 8 weken voor de examens van start gaan met deze trainingen. Wat blijft is de examen gerichte opzet in niet al te groot verband.

Mocht u op een andere wijze een training voor Fiscale Advisering of Fiscale Regelgeving willen volgen, bijeenkomsten 'in company' of op een andere locatie willen afspreken? Neemt u dan contact met ons op.

Lesgeld en studiemateriaal

Alle cursusgelden zijn BTW-vrij en zijn inclusief cursusmateriaal en verzorging. Het oefenmateriaal bestaat uit een redelijk aantal recente examenopgaven tesamen met in eigen beheer opgestelde Verdiepingsvragen. Tijdens de cursus kunt u een redelijk aantal fiscale vraagstukken ter correctie inleveren. De opgaven worden daarna besproken.

Training Fiscale Advisering MKB-AA en Fiscale Regelgeving MKB-AA (Eindtermen CEA 2016) Lesgeld
Klassikale deelname (3 bijeenkomsten) € 400,--
Individueel Traject (5 lesuren) € 400,--
Individueel Traject (10 lesuren) € 800,--

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335

Nuttige links