Vragen over uw studie of opleiding? Bel ons op (071) 514 7335

Cursus Fiscaliteit en Recht-AA

Home / Accountancy AA en RA

Eerstkomende Examentrainingen en Cursussen

Fiscaliteit & Recht: Examentraining voor het examen van 24 juni 2024

Cursussen en Examentrainingen Fiscaliteit en Recht (Hogescholen)-AA

Voor het examen Fiscaliteit en Recht-AA wordt tweemaal per jaar een cursus gegeven. Voor het examen van juni wordt doorgaans in de maand april gestart. Voor het examen in januari wordt doorgaans in de maand oktober gestart. Tijdig aanmelden wordt op prijs gesteld en wij kunnen u dan voldoende bijeenkomsten bieden! In de cursus wordt uitdrukkelijk aandacht gegeven aan de fiscale faciliteiten en regelingen zoals deze voor het MKB een rol spelen. Dit is immers ook het werkterrein van de AA en de invalshoek van het examen. Er wordt in de cursussen uitgegaan van de geldende eindtermen die door de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) zijn vastgesteld.

Docent

De lessen fiscaal recht worden gegeven door een fiscaal-jurist met een langjarige ervaring in het onderwijs. Docent van de cursus is mr W.D. Bierens de Haan, die sinds 1991 cursussen fiscaal recht te Leiden verzorgt.

Examendata en Lesroosters

De examens voor AA worden tweemaal per jaar afgenomen. De gebruikelijke examenperioden zijn januari en juni. De lessen van de cursus/examentraining Fiscaliteit en Recht worden bij het begin van het onderwijs met u afgestemd. Met eventuele verhindering, reisafstand en voorkeuren voor dag en tijd kan zo rekening worden gehouden. Doorgaans zal er eens in de week een bijeenkomst zijn.

Trainingen Fiscaliteit en Recht-AA

Omdat de meeste AA-kandidaten reeds onderwijs gevolgd hebben, zullen de bijeenkomsten het karakter van examentraining hebben. Wij zullen 4 weken voor de examens van start gaan met deze trainingen. Wat blijft is de examen gerichte opzet in niet al te groot verband.

Lesgelden

Alle cursusgelden zijn BTW-vrij en zijn inclusief oefenexamens. Deze worden tevoren per e-mail toegestuurd.

Fiscaliteit en Recht Lesgeld
Klassikale deelname (3 bijeenkomsten in een groepje van tenminste 3 deelnemers) € 400,--
Individueel Traject (5 lesuren) € 400,--
Individueel Traject (10 lesuren) € 800,--

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335

Nuttige links