Cursus Fiscale Advisering MKB-AA

Home / Accountancy AA en RA

Eerstkomende cursussen

Fiscale Advisering MKB-AA: cursus voor het examen van januari 2019

Fiscale Regelgeving MKB en Fiscale Advisering MKB (nieuwe stijl): trainingen voor de examens van januari 2019
N.B. voor deze trainingen 'nieuwe stijl' gelden andere voorwaarden/lesgelden dan de cursussen 'oude stijl'.

De cursus Fiscale Advisering MKB-AA

Voor het examen Fiscale Advisering wordt tweemaal per jaar een cursus gegeven. Voor het examen van juni wordt doorgaans in de maand april gestart. Voor het examen in januari wordt doorgaans in de maand oktober gestart. In de cursus wordt uitdrukkelijk aandacht gegeven aan de fiscale faciliteiten en regelingen zoals deze voor het MKB een rol spelen. Dit is immers ook het werkterrein van de AA en de invalshoek van het examen. Er wordt in de cursussen uitgegaan van de geldende eindtermen die door de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) sinds 2008 zijn vastgesteld. Eerdere examenopgaven zijn nuttig om u voor te bereiden op de omvang en het niveau van Fiscale Advisering. Wij verstrekken u deze opgaven in de cursus en bespreken de opgaven met de wet in de hand. In de cursus wordt gestart met de 'grote' onderdelen IB en VpB. Deze leveren u een belangrijk deel van de punten op. Ook de 'kleinere' wetten komen aan de orde: deze horen er altijd ook bij en zijn nuttig om tevoren goed bestudeerd te hebben. Het examen Fiscale Advisering voor het MKB-AA is doorgaans als volgt onderverdeeld:

  • Deel 1 (ochtendzitting): Inkomstenbelasting, Omzetbelasting en Successiewet/Wet Belastingen van Rechtsverkeer
  • Deel 2 (middagzitting): Vennootschapsbelasting, Loonbelasting en Formeel Belastingrecht

Beide onderdelen worden op dezelfde dag geëxamineerd, in de regel in een examenzitting van 9u30-12u30 en van 13u30-16u30.

Wie geeft de cursussen Fiscale Advisering MKB-AA?

De cursus Fiscale Advisering wordt gegeven door een fiscaal-jurist met een langjarige ervaring in het onderwijs. Docent van de cursus is mr W.D. Bierens de Haan, die sinds 1991 cursussen fiscaal recht te Leiden verzorgt. Dit gebeurde aanvankelijk alleen voor verschillende tentamens aan de Universiteit Leiden. Met ingang van 1995 worden ook cursussen voor Fiscale Advisering MKB-AA gegeven. Zo werd ook voor het eerdere Staatsexamen Fiscale Wetgeving van het Examenbureau-AA (NOvAA) lesgeven. De examens Fiscale Advisering zijn duidelijk meer praktijkgericht en vereisen vaak ook meer rekenwerk dan de meer theoretische tentamens aan de Universiteit. Hiermee wordt bij de cursussen Fiscale Advisering terdege rekening gehouden. Deze opzet bleek succesvol en vele AA-kandidaten, soms van ver buiten de regio, slaagden uiteindelijk met deze cursus voor dit omvangrijke examen.

Examendata en Lesroosters Fiscale Advisering MKB-AA

De examens voor AA worden tweemaal per jaar afgenomen. De gebruikelijke examenperioden zijn januari en juni. Voor deelname aan de examens dient u zich bijtijds in te schrijven. Wij ontvangen uw inschrijving voor de cursus ook graag bijtijds zodat voldoende begeleiding geboden kan worden.

De lesroosters van de cursus Fiscale Advisering worden bij het begin van het onderwijs met u afgestemd. Met eventuele verhindering en voorkeuren voor dag en tijd kan zo rekening worden gehouden. Dit garandeert een flexibele opzet met bijeenkomsten die u ook daadwerkelijk kunt volgen. Doorgaans zal er eens in de week een bijeenkomst zijn, doorlopend totaan het examen.

Trainingen Fiscale Advisering MKB-AA en Fiscale Regelgeving MKB-AA

Met ingang van 2016 gelden de nieuwe eindtermen van de CEA en is de accountantsopleiding gewijzigd. Het is op zich niet nieuw dat er iets aan het examenprogramma verandert: dit is in de loop van de tijd wel vaker gebeurd. Het heeft wel gevolg voor onze cursussen Fiscale Advisering. Wij bieden u deze nu ook voor de examens nieuwe stijl aan. Omdat de meeste AA-kandidaten reeds 'elders' onderwijs nieuwe stijl gevolgd hebben, zullen de bijeenkomsten meer het karakter van examentraining hebben. Wij zullen 4 tot 8 weken voor de examens van start gaan met deze trainingen. Wat blijft is de examen gerichte opzet in niet al te groot verband.

Mocht u op een andere wijze een training voor Fiscale Advisering willen volgen, bijeenkomsten 'in company' of op een andere locatie willen afspreken? Neemt u dan contact met ons op.

Lesgeld en studiemateriaal

U ontvangt steeds tevoren een nota voor het cursusgeld. Alle cursusgelden zijn BTW-vrij en zijn inclusief cursusmateriaal en verzorging. Het oefenmateriaal bestaat uit een redelijk aantal recente examenopgaven tesamen met in eigen beheer opgestelde verdiepingsvragen.

Cursus Fiscale Advisering MKB-AA Lesgeld
Klassikale deelname (10 bijeenkomsten) € 1.200,--
Individueel Traject (10 lesuren) € 800,--
Individueel Traject (15 lesuren) € 1.200,--
Individueel Traject (20 lesuren) € 1.600,--
Training Fiscale Advisering MKB-AA en Fiscale Regelgeving MKB-AA (Eindtermen CEA 2016) Lesgeld
Klassikale deelname (3 bijeenkomsten) € 400,--
Individueel Traject (5 lesuren) € 400,--
Individueel Traject (10 lesuren) € 800,--
Bij de deelname wordt u geacht in het bezit te zijn van een recente wettenbundel Belastingrecht en een eenvoudige rekenmachine. Beide mogen naar het examen worden meegenomen.

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335

Nuttige links