Vragen over uw studie of opleiding? Bel ons op (071) 514 7335

Cursus Huurrecht

Eerstkomende bijlessen en cursus Huurrecht voor de Beroepsopleiding

De begeleiding bij het keuze-onderdeel Huurrecht start 4 weken voorafgaand aan het examen. Bij individuele begeleiding (privé-les) kan eerder gestart worden.

Huurrecht voor de Beroepsopleiding

Binnen de richting Burgerlijk recht van de Beroepsopleiding vormt Huurrecht een groot keuze-onderdeel. Huurrecht is een leuk en interessant vak dat bovendien al snel zal aanspreken, vooral waar het om de huur van woonruimte gaat. Huurrecht bedrijfsruimte is vaak minder bekend. Bij nadere bestudering blijkt het huurrecht vaak lang niet altijd gemakkelijk te zijn. Huurrecht is vaak bekend van horen zeggen, maar wordt op de Universiteit lang niet altijd gegeven. Er is dus een gerede kans dat dit keuze-onderdeel uw eerste kennismaking met het huurrecht is. Wij houden er in de cursus rekening mee dat Huurrecht niet voor ieder in de studie geweest is. Goede uitleg met de wet in de hand en veel oefenen zijn verder van belang. Het examen dat u moet halen wordt een examen dat u kunt halen.

Onze begeleiding bij het examen

De cursus Huurrecht in klassikaal verband beslaat 5 bijeenkomsten van 2½ uur. Het onderwijs start 4 weken voor het examen. De bijeenkomsten worden in de regel in de avonduren te Amsterdam gegeven. Tijdens de bijeenkomsten zal onder meer geoefend worden met de opgaven van eerdere examens. U ontvangt bovendien nog extra oefenvragen over de belangrijkste onderwerpen. Alle opgaven worden in de cursus gemotiveerd besproken met de juiste vindplaatsen in de wet en jurisprudentie. Er wordt zowel met open vragen als meerkeuzevragen geoefend.

Docent

De begeleiding Huurrecht wordt gegeven door mr dr. G.M. Kerpestein, huurrechtspecialist te Amsterdam en gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op het onderwerp Huurrecht bedrijfsruimte. Hij adviseert en procedeert voor verhuurders en huurders. Als docent is hij auteur van het bekende boek Huurrecht Bedrijfsruimte en heeft een ervaring van intussen meer dan 20 jaar in het onderwijs. Ook is hij redactielid van de Praktijkgids en van de bundel Commentaar Huurrecht. Geregeld verzorgt hij cursussen huurrecht voor professionals. Er is goede bekendheid met de examens van de Beroepsopleiding.

Klassikale deelname of Individueel Traject

Wij bieden een tweetal vormen van begeleiding aan. U kunt klassikaal een cursus volgen en wordt dan volgens een rooster ingedeeld. Wij bieden ook steeds de mogelijkheid van het volgen van een Individueel Traject (privé-les). U volgt dan een tevoren afgesproken aantal lesuren. Dit biedt het voordeel dat u meer in eigen tempo kunt deelnemen. Misschien schikken de roosterdata u niet of is het de derde (en dus laatste) keer dat u het examen doet? Wij begeleiden u dan graag via een Individueel Traject op het examen. De lesmomenten kunt u dan met ons afstemmen. Wij raden u aan om voor deze vorm tijdig contact met ons op te nemen zodat er voldoende tijd beschikbaar is.

Cursusgeld

Voor uw deelname aan de cursus wordt u tevoren een vast bedrag in rekening gebracht. Onze cursusgelden zijn telkens all-in, dat wil zeggen inclusief oefenmateriaal, verzorging en BTW-vrij.

Onderwijsvorm Indeling Cursusgeld
Cursus Huurrecht (klassikale deelname) 5 bijeenkomsten € 375,00
Individueel Traject (privé-les) 5 lesuren € 500,00
Individueel Traject (privé-les) 10 lesuren € 800,00

Waarom deze cursus Huurrecht?

  • De cursus wordt gegeven door een jurist met langjarige ervaring in het trainen/begeleiden op de examens.
  • De cursus gaat uitdrukkelijk in op de relevante wetsbepalingen en vindplaatsen uit Boek 7 BW.
  • Huurrecht is mogelijk een vak dat u in uw Rechtenstudie nog niet gehad heeft en daarom moeilijker is dan het meer algemene Burgerlijk recht.
  • Wij hanteren een redelijke prijsstelling en houden rekening met het feit dat de meeste advocaat-stagiaires deze cursus zelf dienen te bekostigen.
  • Wij hebben hoge slagingen en beschikken over vele goede referenties. Voor u is het vak nieuw, maar voor de docent beslist niet.

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335