Vragen over uw studie of opleiding? Bel ons op (071) 514 7335

Beroepsopleiding Advocaten

Home / Beroepsopleiding Advocaten

Bijlessen en Cursussen voor de examens van de Beroepsopleiding Advocaten

De Leidse Repetitoren geven nu langer dan 20 jaar professionele begeleiding bij de examens van de Beroepsopleiding. Wij hanteren stagiaire-vriendelijke lesgelden en -voorwaarden.

Staat u nog niet op de lijst voor een van onze cursussen, trainingen of bijlessen? Meld u dan nog aan zodat u kunt deelnemen voor de eerstkomende examenronde!

Indeling 2022

Toetsdatum Examens Curusperiode*
September 2022 Ondernemingsrecht (keuzevak) Augustus/september 2022
September 2022 Huurrecht (keuzevak) Augustus/september 2022
September 2022 Jaarrekeninglezen September/oktober 2022
Oktober 2022 Informatie- en Bewijsvergaring September/oktober 2022

* NB bij individuele deelname kan desgewenst eerder gestart worden.

Onze begeleiding is specifiek gericht op het examenprogramma van de beroepsopleiding. De examens zijn waarschijnlijk de laatste tentamens die u in uw juridische carrière zult afleggen. Wij zijn goed bekend met de Toets- en Eindtermen en hetgeen gevraagd wordt in de examens. De bijeenkomsten worden in niet al te groot verband gegeven door docenten die als geen ander bij hun vak betrokken zijn. Deze nuttige begeleiding biedt u een plezierige manier om intensief met de vakken bezig te zijn. Deelname scheelt u zeer veel tijd!

In de bijeenkomsten laten wij u goed oefenen met de zaken die u voor het examen moet weten. Wij geven daarbij de vereiste uitleg, stellen u vragen en u stelt ongetwijfeld ook vragen. Intensief en interactief trainen dus. Ook aan een juiste manier van motiveren van uw antwoord wordt aandacht gegeven: dit is immers doorslaggevend bij de beoordeling van de open vragen.

Docenten en Cursussen

Voor vragen over de cursussen en uw deelname daaraan zijn onze docenten rechtstreeks te bereiken. Zij geven gemiddeld 20 jaar begeleiding (bijles, training en cursussen) voor hun vak en zijn als geen ander betrokken bij de examens van beroepsopleiding.

De Beroepsopleiding: geen sinecure!

De Beroepspleiding is geen sinecure en dat is ons goed bekend. De studielast van de Beroepsopleiding is aanzienlijk zwaarder dan in het verleden het geval was. De examens zijn zonder meer omvangrijk en u zult voor de meeste vakken alle examentijd ten volle nodig hebben. Er wordt veel studiestof voor de examens opgegeven en het vergt de nodige tijd om dit compleet te lezen en te bestuderen. Ook moet gezegd worden dat de vraagstellingen op de examens wel eens aan duidelijkheid te wensen overlaten, met name de meerkeuzevragen. Wij trainen u dan ook hoe u de meerkeuzevragen goed en in korte tijd kunt doorzien. Van groot belang is dat u tevoren veel geoefend heeft om goed op het examen voorbereid te zijn. De opgaven van eerdere examens en proefvragen leggen wij u daarom graag nog eens uit. Het kan bovendien nuttig zijn om ook eens te oefenen aan de hand van vragen, die nog niet zijn gesteld. Daar zorgen wij dan voor.

Bijstand bij een Herzieningsverzoek

Bij niet slagen voor een examen wordt het behaalde cijfer bekendgemaakt. Hiermee is te zien hoeveel deelpunten er nog missen voor een voldoende. Is er een groot verschil, dan is een hernieuwde poging mogelijk het beste. Bij een kleine marge kunt u overwegen om een herbeoordeling (herziening) te verzoeken.

Maar wie staat er aan uw kant? Als advocaat-stagiaire bent u gewend anderen bij te staan. Nu gaat het eens om uw eigen belang. U dient met goede argumenten te komen waarom uw examen een voldoende verdient. Zo kunnen er bij een opgave wel eens meerdere antwoorden juist blijken, kan er een onvolkomenheid in de vraagstelling staan en kan het de vraag zijn of een bepaalde opgave wel gesteld had mogen worden. De Leidse Repetitoren kunnen u inhoudelijk bijstaan met het opstellen van gronden voor dit herzieningsverzoek. U doet dit voor het eerst: wij hebben dit inmiddels vele malen gedaan en zijn bekend met de gang van zaken bij de Examencommissie. Wij beoordelen het examen en de door u gegeven antwoorden nauwkeurig en uiteraard vertrouwelijk.

Wij beoordelen steeds tevoren of het zinvol is om herziening aan te vragen. Neemt u vooral tijdig contact met ons op zodat er voldoende tijd is om alle argumenten te wegen.

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335