Vragen over uw studie of opleiding? Bel ons op (071) 514 7335

Cursus Ondernemingsrecht

Home / Beroepsopleiding Advocatuur / Ondernemingsrecht

Eerstkomende bijlessen en cursus Ondernemingsrecht voor de Beroepsopleiding

De begeleiding bij het keuze-onderdeel Ondernemingsrecht start 4 weken voorafgaand aan het examen. Bij individuele begeleiding (privé-les) kan eerder gestart worden.

Ondernemingsrecht voor de Beroepsopleiding

Binnen de richting Burgerlijk recht vormt Ondernemingsrecht een groot keuze-onderdeel. Wellicht is het uw eerste kennismaking met het ondernemingsrecht. Of u heeft het een geruime tijd terug voor het laatst bestudeerd. Wij houden er in de cursus rekening mee dat Ondernemingsrecht niet voor ieder in de studie geweest is en dat niet alle onderwerpen even bekend zijn. Goede uitleg met de wet in de hand en veel oefenen zijn voor het examen verder van belang. Na het volgen van deze cursus is het ondernemingsrecht (Boek 2 BW) beslist geen onbekend terrein meer. Het examen dat u moet halen wordt een examen dat u kunt halen.

Onze begeleiding bij het examen

DDe cursus Ondernemingsrecht bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2½ uur. De bijeenkomsten starten 4 weken voor het examen en worden in de avonduren gegeven. In de regel vinden de bijeenkomsten te Leiden plaats. Wij ontvangen u op een representatieve leslocatie in het centrum van de stad. Tijdens de cursus zal onder meer geoefend worden met de opgaven van eerdere examens. U ontvangt bovendien nog extra oefenvragen over de flex-bv en andere relevante onderwerpen. Alle opgaven worden in de cursus grondig uitgelegd: de juiste motivering van het antwoord, eventueel een berekening en vooral ook de relevante vindplaatsen in wet en jurisprudentie. Er wordt zowel met open vragen als meerkeuzevragen geoefend.

Docent

De cursus Ondernemingsrecht wordt gegeven door mr W.D. Bierens de Haan, jurist te Leiden met een ervaring van intussen meer dan 20 jaar in het onderwijs op het specifieke vakgebied. Er is een goede bekendheid met het Ondernemingsrecht en de examens van de Beroepsopleiding.

Klassikale deelname of Individueel Traject

Wij bieden een tweetal vormen van begeleiding aan. U kunt klassikaal een cursus volgen en wordt dan volgens een rooster ingedeeld. Wij bieden ook steeds de mogelijkheid van het volgen van een Individueel Traject (privé-les). U volgt dan een tevoren afgesproken aantal lesuren. Dit biedt het voordeel dat u meer in eigen tempo kunt deelnemen. Misschien schikken de roosterdata u niet of is het de derde (en dus laatste) keer dat u het examen doet? Wij begeleiden u dan graag via een Individueel Traject op het examen. De lesmomenten kunt u dan met ons afstemmen. Wij raden u aan om voor deze vorm tijdig contact met ons op te nemen zodat er voldoende tijd beschikbaar is.

Cursusgeld

Voor uw deelname aan de cursus wordt u tevoren een vast bedrag in rekening gebracht. Onze cursusgelden zijn telkens all-in, dat wil zeggen inclusief oefenmateriaal, verzorging en BTW-vrij.

Onderwijsvorm Indeling Cursusgeld
Cursus Ondernemingsrecht (klassikale deelname) 5 bijeenkomsten € 375,00
Individueel Traject (privé-les) 5 lesuren € 500,00
Individueel Traject (privé-les) 10 lesuren € 800,00

Waarom deze cursus Ondernemingsrecht?

  • De cursus wordt gegeven door een jurist met langjarige ervaring in het trainen/begeleiden op de examens.
  • Extra uitleg en examengericht oefenen zal uw kans van slagen ten goede komen.
  • Deelname scheelt u zeer veel tijd bij de voorbereiding.
  • De bijeenkomsten worden bewust in klein verband gegeven zodat ieder aan het woord komt
  • Wij hanteren een redelijke prijsstelling en houden rekening met het feit dat de meeste advocaat-stagiaires deze cursus zelf dienen te bekostigen.
  • De Leidse Repetitoren beschikken over goede referenties.

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335