Klassikale opleiding Makelaar en Vastgoeddeskundige vanuit Leiden met zowel voltijd als deeltijdcursussen.

Cursus Privaatrecht

Home / Cursussen / Privaatrecht

Opleiding Makelaar: Cursus Privaatrecht (Basistheorie)

Binnen de opleiding Makelaar is Privaatrecht het eerste van de twee juridische modules. U leert er hoe u de wettenbundel moet hanteren en hoe juridische kwesties op het werkterrein van de makelaar en onroerende zaken opgelost kunnen worden. Het is een interessant vak dat u vaak al snel zal aanspreken.

Privaatrecht voor de Makelaar

Privaatrecht bestaat uit uiteenlopende rechtsgebieden als erfrecht, goederenrecht, verbintenissenrecht, huurrecht, executierecht, ondernemingsrecht en burgerlijk procesrecht. Ieder heeft er bij de makelaars- en vastgoedbezigheden onmiddellijk mee te maken. Mag bij huwelijkse voorwaarden de eigenaar zijn woonhuis zonder meer verkopen? Moet een huurovereenkomst voor woonruimte schriftelijk worden ontbonden? Hoe kan een minderjarige een huis verkopen? Kunt u zelf de koopakte in het Kadaster inschrijven? Hoe wordt de koop van een onroerende zaak gesloten en ook weer ontbonden? Deze en vergelijkbare vragen komen aan de orde in de cursus voor dit vak. Een groot aantal onderwerpen uit het materiële recht en het formele recht (procesrecht) passeert dan ook de revue.

Cursusmateriaal

U ontvangt bij de cursus de syllabus Privaatrecht. Dit studiemateriaal is geheel in eigen beheer vervaardigd. Alle eindtermen van het vak worden er op examengerichte wijze in behandeld. De oefenbundel geeft u een veelheid van opgaven die in de cursus besproken worden. Per onderwerp wordt tijdens de cursus nog aanvullend materiaal uitgereikt. U dient in het bezit te zijn van een actuele wettenbundel; deze mag naar het examen worden meegenomen.

De leslocatie en de lesdagen

De cursus wordt gegeven op de locatie Katwijk. Katwijk ligt op circa 10 km van Leiden. Er is voldoende parkeerruimte aanwezig. Bij aanvang van de cursus worden de cursusdata vastgelegd met de deelnemers.

Indeling van de bijeenkomsten

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Personen- en familierecht
 • Rechtspersonenrecht en Personenvennootschappen
 • Erfrecht
 • Vermogensrecht
 • Goederenrecht
 • Verbintenissenrecht
 • Bijzondere overeenkomsten (zoals huurrecht)
 • Faillissement en schuldsanering
 • Burgerlijk Procesrecht
 • Notariaat
 • Kadaster

Lesgeld

Het lesgeld voor de cursus Privaatrecht bedraagt € 640,- en omvat ook het cursusmateriaal. De cursus bestaat uit 10 lessen. Alle lesgelden zijn inclusief verzorging en volledig BTW-vrij.

Het examen

Voor het vak Juridische Aspecten-I wordt het examen in de vorm van een flextoets afgenomen. U dient zelf via de SVMNIVO een datum en locatie te reserveren waarop u examen wilt doen. SVMNIVO maakt hierbij gebruik van toetslocaties in diverse steden in Nederland. De toets bestaat uit 55 mc-opgaven met elk 3 alternatieven.

Examentraining Makelaar
(A-RMT en K-RMT)

Opleiding Makelaar (K-RMT)

Basistheorie Taxeren
Basistheorie Vastgoeddeskundige
Specialisatie Wonen
Specialisatie BOG

Over ons

KMR is een particulier onderwijsinstituut te Leiden voor de opleiding Makelaar. Wij verzorgen een dag-, avond en zaterdagopleiding, zowel een voltijd- als deeltijdopleiding. KMR is een bij SVMNIVO geregistreerde opleider en heeft sinds de oprichting in 1997 hoge slagingen!

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335