Klassikale opleiding Makelaar en Vastgoeddeskundige vanuit Leiden met zowel voltijd als deeltijdcursussen.

Cursus Vastgoedeconomie

Home / Cursussen / Vastgoedeconomie

Opleiding Makelaar: Cursus Vastgoedeconomie (Basistheorie)

Binnen de opleiding Makelaar is de module Vastgoedeconomie een goed onderdeel om mee te starten. In deze module gaat aandacht uit naar de plaats van vastgoed binnen de Economie.

Vastgoedeconomie voor de Makelaar

Het examen Vastgoedeconomie behoort tot de basistheorie van de opleiding makelaar. Enige economische kennis is een voordeel, maar niet noodzakelijk. Bij Vastgoedeconomie komt het vooral aan op veel oefenen met vraagstukken. Het examen bestaat deels uit rekenvragen, deels uit theorie-vragen. In de cursus wordt met beide soorten opgaven geoefend. Het examen dat u moet halen wordt een examen dat u kunt halen.

De docent

De cursus wordt gedoceerd door de heer mr W.D. Bierens de Haan, fiscaal-jurist te Leiden en auteur van het boek Fiscaal recht Vastgoed. De docent is bovendien K-RMT gecertificeerd en doceert het vak langjarig en met goed resultaat.

Het lesmateriaal

Bij de cursus is lesmateriaal inbegrepen (theorie- en oefenmateriaal). Wij hanteren compact studie- en oefenmateriaal en geen omvangrijke boeken of mappen met wellicht vele overbodige teksten! Zowel theorie- als oefenmateriaal is in eigen beheer samengesteld.

De leslocatie en de lesdagen

De cursus wordt gegeven op onze leslocatie in het centrum van Leiden. Zowel per eigen vervoer als per openbaar vervoer is er een goede bereikbaarheid. De lessen worden gegeven op een doordeweekse avond. Alle bijeenkomsten duren 3 uur met een pauze van ten hoogste 30 minuten.

Indeling van de cursus

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

Inleiding Economie Werkterrein van de economie; economische orde; schaarste; micro/meso/macroniveau; markten
Vraag- en aanbod Vraagcurve en aanbodcurve; evenwichtsprijs; minimum- en maximumprijs.
Micro-niveau Verschillende soorten goederen: curves; elasticiteiten.
Meso-niveau Veranderingen en bewegingen in de bedrijfskolom; vormen van concurrentie tussen ondernemingen; het SGR-model.
Geld en Banken Belangrijkste termen rond geld; maatschappelijke geldhoeveelheid; banken en de ECB; rentetarieven; balans van een bank.
Internationale handel De handels- en betalingsbalans; betekenis van de lopende rekening; vormen van economische samenwerking; wisselkoersen.
Statistiek Berekeningen aan de hand van index-cijfers

Examentraining

Heeft u examen gedaan maar bent u niet geslaagd? Volgt u dan onze Examentraining voor deze module! U heeft dan 3 doordeweekse avonden les en betaalt voor deelname in klein klassikaal verband € 240,--. Bij dit bedrag is het oefenmateriaal inbegrepen. U ontvangt geen theoriemateriaal. De Examentraining gaat van start bij 4 deelnemers. Wilt u daarop niet moeten wachten, dan adviseren wij van individuele begeleiding gebruik te maken.

Examentraining Makelaar
(A-RMT en K-RMT)

Opleiding Makelaar (K-RMT)

Basistheorie Taxeren
Basistheorie Vastgoeddeskundige
Specialisatie Wonen
Specialisatie BOG

Over ons

KMR is een particulier onderwijsinstituut te Leiden voor de opleiding Makelaar. Wij verzorgen een dag-, avond en zaterdagopleiding, zowel een voltijd- als deeltijdopleiding. KMR is een bij SVMNIVO geregistreerde opleider en heeft sinds de oprichting in 1997 hoge slagingen!

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335