Vragen over uw studie of opleiding? Bel ons op (071) 514 7335

Burgerlijk recht en Burgerlijk Procesrecht

Home / Rechtsgebieden / Burgerlijk recht

Bijlessen, Trainingen en Cursussen Burgerlijk recht en Burgerlijk Procesrecht

A. voor studenten aan de Universiteit Leiden:

Voor alle cursussen cursus geldt dat opgaven van eerdere tentamens zijn inbegrepen. Telkens worden ook extra (nieuwe) vragen verstrekt. Alle bijeenkomsten duren 2 uur en hebben een maximum van 6 studenten per groepje. Er wordt meestal 4 weken voor het tentamen gestart. Iedere student kan steeds een redelijk aantal open vragen inleveren, deze worden met correctie teruggegeven en besproken. Een juiste manier van formuleren van antwoorden is immers de punten waard!

Inleiding Burgerlijk recht voor de deeltoets van 21 oktober 2020 en het tentamen van 11 januari 2021
14, 16 en 19 oktober 2020 (deeltoets); 12, 19 en 26 november; 3, 10 en 17 december 2020 (slottentamen)

Cursus 3 lessen (lesgeld € 150,-) of Cursus 6 lessen (lesgeld € 300,-)
Wees goed voorbereid op dit belangrijke tentamen in het eerste jaar! Dit 10-puntsvak vereist goede voorbereiding om zo het omvangrijke burgerlijk recht te beheersen. Ook op de verschillende wetten binnen het IE-recht wordt ingegaan.

Goederenrecht voor het tentamen van 19 oktober 2020 en de herkansing van 13 januari 2021

Cursus 3 lessen (lesgeld € 150,-) of Cursus 6 lessen (lesgeld € 300,-)
Goederenrecht omvat een lastige materie met een wisselwerking tussen voornamelijk de Boeken 3 en 5 BW. Ook op de jurisprudentie wordt ingegaan.

Burgerlijk Procesrecht (BPR) voor het tentamen van 22 oktober 2020 en de herkansing van 18 januari 2021

Training 3 lessen (lesgeld € 150,-)
Het formele recht is van een zeer andere aard dan het materiële burgerlijk recht. Toch zit er een bepaald systeem in, dat wordt in de cursus voor dit vak met de wet in de hand duidelijk uitgelegd en geoefend.

B. voor studenten aan andere Universiteiten, Hogescholen en opleidingen:

Voor studenten aan de UvA, VU, Erasmus, Nijenrode, Tilburg, de Open Universiteit of Hogescholen bieden wij vergelijkbare begeleiding aan.

Docenten

De cursussen burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht worden gegeven door de heer mr van Houten, zelfstandig docent/repetitor te Hilversum. Voor het Leidse tentamen Inleiding Burgerlijk recht (inclusief het IE-gedeelte) kunnen ook lessen gevolgd worden bij mr W.D. Bierens de Haan te Leiden.

Voor welke vakken Burgerlijk recht?

De studiebegeleiding burgerlijk recht wordt zowel voor het materiële als het formele recht gegeven. Er zijn cursussen voor de volgende vakken Burgerlijk recht:

  • Inleiding Burgerlijk recht
  • Goederenrecht
  • Verbintenissenrecht
  • Burgerlijk Procesrecht
  • Insolventierecht (Faillissementsrecht)
Het onderwijs wordt naar keuze in Leiden of Hilversum gegeven en is in de eerste plaats gericht op de tentamens aan de Universiteit Leiden. Studenten aan andere universiteiten, hogescholen en opleidingen kunnen echter ook deelnemen. Met de verschillende tentamens wordt bij de begeleiding rekening gehouden. Specifieke wensen voor een cursus kunnen bij de inschrijving kenbaar worden gemaakt. Er worden geen studenten van verschillende opleidingen in eenzelfde groep geplaatst: ieder krijgt eigen begeleiding.

Wanneer aanmelden en starten?

De cursussen starten meestal 4 weken voor het tentamen. Bij eerder aanmelden kan ook voor die tijd worden gestart. De bijeenkomsten duren in de regel 2 uur per keer. De trainingen in klassikaal verband bestaan uit 3 lessen, cursussen uit 6 lessen. Er zijn dan 1 of 2 bijeenkomsten in de week. Bij individuele deelname kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden, zowel qua startmoment als aantal uren en bijeenkomsten.

Lesgelden

Voor deelname aan een cursus wordt een vast bedrag aan lesgeld berekend. De deelname vindt in klein verband of individueel plaats. Het lesgeld omvat ook het studiemateriaal: tentamen- en oefenopgaven en verdere onderwijsmaterialen.Het lesgeld wordt vooraf in rekening gebracht. Voor alle cursussen Burgerlijk recht geldt, dat ook individueel studiebegeleiding gegeven wordt. Er wordt bij deze onderwijsvorm een vast bedrag per uur aan lesgeld gerekend. Het aantal bijeenkomsten/uren wordt daarbij in overleg vastgesteld.