Scriptiebegeleiding Fiscaal recht

Home / Scriptiebegeleiding Fiscaal recht

Begeleiding bij de Bachelor- en Masterfase Fiscaal recht

De scriptiebegeleiding Fiscaal recht richt zich op de volgende onderdelen van de studie:

  • Moot Court Fiscaal
  • Theorie van het Belastingrecht
  • Fiscaal Eindwerkstuk (Bachelor)
  • Verdieping Algemene Leerstukken van het belastingrecht
  • Masterscriptie Fiscaal recht

Bij ieder van deze onderdelen is inhoudelijke begeleiding dus mogelijk.

Algemeen

Het schrijven van een scriptie over een (fiscaal-) juridisch onderwerp is niet zo eenvoudig. Vaak ontbreekt het aan de nodige ervaring. Ervaring die juist alleen opgedaan kan worden door vaak iets te schrijven. Bovendien is het schrijven van een scriptie juist een onderdeel in de studie dat altijd meer tijd blijkt te kosten dan van tevoren gedacht.

Reguliere scriptiebegeleiders geven zelden aan hoe een Bachelor- of Masterscriptie inhoudelijk geschreven dient te worden. Er wordt vaak volstaan met de verwijzing naar een scriptiehandleiding, die meestal zelf reeds uit meer pagina's bestaat dan de scriptie mag beslaan. Hoe het wel moet, wordt niet uitgelegd: men vindt blijkbaar dat de student dat zelf behoort te weten. Dit lijkt dus meer op het nakijken van een tentamen.

De scriptie

In de scriptie dient een zelf gekozen probleemstelling behandeld te worden. Het verdient aanbeveling om hiermee tijdig te beginnen. Het onderwerp kan zelf gekozen worden of wordt soms door een docent voorgedragen. Vervolgens dient er naar relevante literatuur gezocht te worden om het onderwerp voldoende te kunnen beschrijven. Naast inhoudelijke vereisten dienen bij de scriptie ook een aantal formele vereisten aandacht te krijgen. Al deze zaken zijn van belang wil de scriptie een kans van slagen hebben.

Het schrijven van de scriptie

Welk onderwerp ook gekozen is en welke begeleider er ook is: het schrijven zal vaak binnen een tijdsbestek van slechts enkele maanden moeten gebeuren. Aan de ene kant is dit een uitdaging: het gebeurt maar een keer in de studie. Aan de andere kant blijkt de succesvolle en tijdige afronding van de scriptie niet bij iedere student even gemakkelijk te verlopen. Het is misschien nog niet zo eenvoudig als het lijkt om 20 of meer pagina's aaneen te schrijven over een bepaald onderwerp. De afstudeerscriptie is immers heel wat anders dan de uitwerking van weekopdrachten of een paper.

Problemen bij het schrijven

Door verschillende redenen kan het schrijven van de scriptie tegenzitten. Het onderwerp lijkt toch anders of moeilijker, er is minder gemakkelijk aan literatuur over te komen. In de laatste fase van de studie hebben veel rechtenstudenten al een baan, stage of andere bezigheden. Er is dan niet voortdurend tijd voor de scriptie beschikbaar. Het schrijven moet bovendien zo min mogelijk onderbroken worden met andere zaken. Ook kan de begeleider voor vertraging zorgen: ziekte, bezigheden elders, lange wachttijd op correcties of een afspraak etc. Schiet de begeleiding tekort of wordt het ingeleverde gedeelte afgekeurd, dan verloopt de scriptie niet volgens plan. Er treedt dan dus vertraging op.

De scriptiebegeleiding

Blijven wachten met een onvoltooide scriptie is niet erg zinvol en zal de animo om het werk tot een goed einde te brengen niet ten goede komen. Bij de Leidse Repetitoren bestaat echter een goede en langjarige ervaring op het gebied van scriptiebegeleiding. Deze begeleiding is een logisch vervolg op de studiebegeleiding voor de Rechtenstudie. De begeleiding bij de scriptie kan bestaan uit advies over onderwerpen en literatuur of juist een meer inhoudelijke begeleiding bij het schrijven. Dit zal in het algemeen veel tijd schelen en tot een goed resultaat leiden.

Wij adviseren vooral om bijtijds een afspraak met ons te maken. Ook dient een planning gemaakt te worden: hoeveel werk is er te doen, wanneer moet de scriptie voltooid zijn en is er al een deel geschreven en wellicht beoordeeld? Alle begeleiding vindt tenslotte persoonlijk plaats en is uiteraard strikt vertrouwelijk.

De kosten

Aan de scriptiebegeleiding zijn uiteraard kosten verbonden. De uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van de vorm van begeleiding die nodig is. Wij maken immers speciaal voor de scriptie tijd vrij: alleen dan is begeleiding zinvol. Er wordt tevoren een afspraak over de vergoeding gemaakt. Doorgaans mag betaling plaatsvinden naar verhouding van de voortgang met de scriptie.