Fiscaal recht

Home / Rechtsgebieden / Fiscaal recht

Bijlessen, Trainingen en Cursussen Fiscaal recht

A. voor studenten aan de Universiteit Leiden:

Cursus Directe Belastingen-I voor het tentamen van 30 oktober 2019 (deeltoets) en 10 januari 2020 (eindtoets)

Lesdata deeltoets: woensdag 16 oktober, woensdag 23 oktober, maandag 28 oktober, tijd 19u30-22u00, lesgeld € 150,-.

Lesdata eindtoets: woensdag 20 november, woensdag 27 november, woensdag 4 december, woensdag 11 december, woensdag 18 december, tijd 19u30-22u00, lesgeld € 250,-.

Opgaven van eerdere tentamens zijn inbegrepen en worden in de lessen besproken. Ook worden extra (nieuwe) vragen verstrekt. Alle bijeenkomsten hebben een maximum van 6 studenten per groepje. Bij de cursus wordt ook de Loonbelasting behandeld.

Cursus Formeel Belastingrecht voor het tentamen van 28 oktober 2019 (deeltoets) en 7 januari 2020 (eindtoets)

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 uur met maximaal 6 studenten per groepje. Voor de deeltoets wordt een kortere cursus verzorgd van 3 bijeenkomsten. Opgaven van eerdere tentamens zijn inbegrepen en worden in de cursus besproken. Ook worden extra (nieuwe) vragen verstrekt. Diverse startdata in de periode september-oktober (voor de deeltoets) en november-januari voor de eindtoets.

Cursus Inkomsten- en Vennootschapsbelasting (master Notarieel recht) voor het tentamen van 19 december 2019

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 uur met maximaal 6 studenten per groepje. Opgaven van eerdere tentamens zijn inbegrepen en worden in de cursus besproken. Ook worden extra (nieuwe) vragen verstrekt. Diverse startdata in de periode oktober-december.

Cursus Inkomstenbelasting (master Fiscaal recht) voor het tentamen van 22 oktober 2019

Cursus Vennootschapsbelasting (master Fiscaal recht) voor het tentamen van 9 januari 2020

Cursus Tax Management (master Fiscaal recht) voor het tentamen van 24 oktober 2019

Voor ieder van deze verdiepende vakken bestaat de cursus uit 4 bijeenkomsten van 2 uur


B. voor studenten aan andere Universiteiten, Hogescholen en opleidingen:

Voor studenten fiscaal recht aan de UvA, VU, Erasmus, Nijenrode, Tilburg, Open Universiteit, Hogescholen en Register Belastingadviseurs (RB) bieden wij vergelijkbare begeleiding aan.

Zie voor begeleiding bij enkele andere onderdelen van de studie ook onder Scriptiebegeleiding Fiscaal recht

Lesroosters

Bij belangstelling voor het volgen van een bepaalde cursus is het voldoende om ons naam, telefoonnummer en e-mail door te geven. Wij stemmen dan de deelname af. Zodra voldoende aanmeldingen bijeen zijn, wordt een begindatum vastgesteld en het voorgestelde rooster voor de cursus. In perioden met veel onderwijsverplichtingen kan de cursus ook in de avonduren worden aangeboden zodat ieder kan deelnemen! Op de eerste bijeenkomst wordt met allen het definitieve rooster bepaald, rekening houdend met eventuele verhinderings- en voorkeursmomenten. Deze kunnen bij het aanmelden aan ons worden doorgegeven.

Docent

Alle cursussen Fiscaal recht worden gegeven door mr W.D. Bierens de Haan, zelfstandig gevestigd repetitor te Leiden. De docent studeerde fiscaal recht aan de Universiteit Leiden en heeft een langjarige ervaring in het begeleiden van studenten voor deze tentamens. Het levert de deelnemers goede resultaten op en staat voor hoge tevredenheid bij zowel studenten als ouders. Dit komt door een examengerichte manier van onderwijs in een aanzienlijk kleiner verband dan bij het regulier onderwijs. In de cursussen wordt dan ook intensief geoefend met opgaven van eerdere tentamens en verdiepende casusposities. Wetgeving, jurisprudentie en het rekenwerk worden op een begrijpelijke manier uitgelegd.

Cursus Belastingrecht voor het tentamen in de propedeuse

Voor alle Eerstejaarsstudenten aan de Universiteit Leiden (en ook andere opleidingen) is er een inleidend tentamen Belastingrecht verplicht, ook voor wie niet de fiscaalrechtelijke studie gaat volgen. Ook voor dit tentamen wordt een cursus gegeven! Voor de herkansing wordt meestal een kortere training aangeboden.

Cursussen voor de Fiscaalrechtelijke- en Notariële studierichtingen

De studierichting Fiscaal recht bestaat uit de typisch verdiepende fiscale vakken, een aantal bedrijfseconomische onderwerpen en voor een deel natuurlijk ook de meer algemene rechtenvakken die voor iedere student verplicht zijn. De cursussen, trainingen en bijlessen worden zowel voor fiscaaljuridische als meer algemene vakken gegeven:

Voor studenten Notarieel recht wordt voor een aantal belastingvakken vergelijkbare begeleiding aangeboden. Het gaat dan om de tentamens in de vakken:
  • Inkomsten- en Vennootschapsbelasting (Belastingrecht Notariëlen)
  • Wet Belastingen van Rechtsverkeer (Overdrachtsbelasting)

Studenten van buiten Leiden

In de regel is onze studiebegeleiding gericht op de tentamens aan de Universiteit Leiden. Studenten aan andere universiteiten, hogescholen en opleidingen weten ons ook te vinden en dat is logisch. Met de verschillende tentamens wordt bij de begeleiding rekening gehouden. Specifieke wensen voor een cursus kunnen bij de inschrijving kenbaar worden gemaakt. Er worden geen studenten van verschillende opleidingen in eenzelfde groep geplaatst: ieder krijgt eigen begeleiding.

Aanmelden en starten

Bij klassikale deelname (les in een groepje studenten) wordt meestal 4 weken voor het tentamen gestart. Tijdig met het vak beginnen betekent voldoende kunnen oefenen en dus een betere voorbereiding. Er worden dan 5 bijeenkomsten van 2 uur afgesproken, zoveel mogelijk op vaste dag en tijd. Bij individuele deelname (privéles) worden tevoren afspraken gemaakt qua startmoment als qua aantal uren en bijeenkomsten. Er mag dan kort na de aanmelding al gestart worden. Voor deelnemers die van grotere afstand moeten komen kunnen langere bijeenkomsten worden afgesproken en wordt rekening met reistijd gehouden

Goede formuleringen zijn de punten waard!

Op de tentamens fiscaal recht worden open vragen gesteld. De juiste manier van formuleren van het antwoord is echt de punten waard! Vaak geldt ook nog een maximale omvang van het antwoord. Tijdens de cursus worden daarom steeds inleveropdrachten verstrekt: opgaven om zelf uit te werken en in te leveren. Deze uitwerkingen worden dan nauwkeurig nagekeken, teruggegeven en vervolgens besproken. Dit blijkt telkens een enorme meerwaarde van de cursussen. Fouten zijn om van te leren en kunnen beter tijdens de cursus dan op het tentamen gemaakt worden! Dit wordt gedaan om te leren wat een juiste manier van formuleren van de antwoorden is. Dit is iets dat vaak te weinig aandacht krijgt.

Lesgelden Fiscaal recht

Voor deelname aan een cursus rekenen wij vaste bedragen aan lesgeld. Iedereen weet zo tevoren steeds waar hij aan toe is. Deelname kan plaatsvinden in klein verband (klassikaal) of individueel (privé-les). Dit heeft uiteraard gevolg voor het lesgeld en dat is ook logisch. Het lesgeld wordt steeds tevoren in één geheel in rekening gebracht. Voor de klassikale deelname gaan wij steeds uit van een minimum van 3 en een maximum van 6 deelnemers per groepje. Op deze manier kan voldoende aandacht naar iedere deelnemer uitgaan en blijft de kwaliteit van de begeleiding gewaarborgd. Wij bieden immers graag serieuze begeleiding met een goed resultaat. Ieder die nog niet zo bekend is met een repetitor kan vrijblijvend een afspraak maken voor kennismaking en meer informatie over de verschillende vormen van begeleiding die wij bij de studie bieden.

Onderwijsvorm Klassikale deelname (bijeenkomsten van 2 uur per keer)
Propedeuse Training Belastingrecht
(2 bijeenkomsten)

€ 100,00

Cursus Belastingrecht
(5 bijeenkomsten)
€ 250,00
Bachelor Training per verdiepend vak
(2 bijeenkomsten)
€ 120,00
Cursus per verdiepend vak
(5 bijeenkomsten)
€ 300,00
Master Cursus per verdiepend vak
(5 bijeenkomsten)
€ 300,00
Onderwijsvorm Individueel Traject (Privé-les)
Bachelor en Master Individueel Traject: 5 lesuren
(2 * 2,5 uur)
€ 375,00
Individueel Traject: 10 lesuren
(5*2 uur of 4*2,5 uur)
€ 750,00

Alle lesgelden zijn inclusief lesmateriaal, verzorging en volledig BTW-vrij. Enige uitloop en correctie van opgaven is bij het lesgeld bovendien inbegrepen.