Vragen over uw studie of opleiding? Bel ons op (071) 514 7335. Wij houden telefonisch spreekuur op ma - za 9u00-10u00.

Rechtseconomie

Home / Rechtsgebieden / Rechtseconomie

Bijlessen, Trainingen en Cursussen Rechtseconomie

Voor alle cursussen geldt dat opgaven van eerdere tentamens zijn inbegrepen. Telkens worden ook extra (nieuwe) vragen verstrekt. Alle bijeenkomsten duren 2 uur en hebben een minimum van 3 en maximum van 6 studenten per groepje. Er wordt meestal 4 weken voor het tentamen gestart of zoveel eerder of later als er een voldoende aantal deelnemers bijeen is. Bij tijdig aanmelden kunnen wij ook individuele begeleiding verzorgen.

Rechtseconomie voor het tentamen van 25 oktober 2022 en de herkansing van 26 januari 2023

Training (3 lessen) voor € 200,- of Cursus (6 lessen) voor € 350,-

Docent

De cursus Rechtseconomie wordt gegeven door de heer drs. A. Hunsucker, als econoom werkzaam bij een grote financiële instelling. Hij volgde de Bachelor Economie aan de UvA en de Master Economie aan de Erasmus Universiteit. De docent heeft het vak Rechtseconomie voor Leidse Rechtenstudenten nu een groot aantal jaren gegeven: met enorm succes. Er is dan ook een goede bekendheid met wat voor dit tentamen bestudeerd dient te worden en hoe men de vragen beantwoord wil zien. Curves en rekenwerk komen in de lessen dan ook veelvuldig aan de orde. Nuttige sheets illustreren deze onderwerpen tijdens de cursus nog eens. Dat is bij dit vak ook echt noodzakelijk: het gaat immers in de eerste plaats om een economische benaderingswijze van de vraagstukken. De meeste studenten slagen dan ook meteen voor het tentamen na deze cursus.

Economie als onderdeel van de Rechtenstudie

Het vak Rechtseconomie neemt binnen de studie zonder meer een aparte plaats in. Economie en Rechten hebben immers ieder hun eigen begrippen en benaderingswijze. De wettenbundel blijft bij dit vak dicht en maakt plaats voor curves, grafieken en bepaalde rekenmethodes. Dat is dus wennen voor Rechtenstudenten die juist met wet en jurisprudentie gewend zijn casusposities op te lossen. Voor veel studenten vormt het tentamen dan ook een groot struikelblok. Zelf voor studenten die eerder een vak economie volgden is het nog niet gemakkelijk.

De cursus Rechtseconomie

De cursus Rechtseconomie bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur. De ervaring leert, dat dit een goede en volledige voorbereiding geeft. Voor wie eerder geen economie gehad heeft is deelname aan de cursus beslist aan te raden. De cursus zorgt ervoor dat het vak begrijpelijk wordt en tentamen haalbaar is. Er wordt dan ook veel geoefend met vraagstukken waarbij het niet alleen om het juiste antwoord gaat, maar ook om de methode om tot het antwoord te komen. Dit geeft de gelegenheid om te leren van gemaakte fouten en op deze manier goed voorbereid aan het tentamen deel te nemen. Er worden in de cursus bij ieder onderwerp opgaven uitgereikt ter voorbereiding.

Indeling van de bijeenkomsten

  • Les 1: Markten en Economische begrippen
  • Les 2: Eigendomsrechten
  • Les 3: Overeenkomsten, onrechtmatige daad en geschilbeslechting
  • Les 4: Sociale Zekerheid
  • Les 5: Onvolledige Mededinging
  • Les 6: Strafrecht en Milieurecht

Lesgelden

Voor deelname aan een cursus rekenen wij vaste bedragen aan lesgeld. Iedereen weet zo tevoren steeds waar hij aan toe is. Deelname kan plaatsvinden in klein verband (klassikaal) of individueel (privé-les). Dit heeft uiteraard gevolg voor het lesgeld en dat is ook logisch. Het lesgeld wordt steeds tevoren in één geheel in rekening gebracht. Voor de klassikale deelname gaan wij steeds uit van een minimum van 3 en een maximum van 6 deelnemers per groepje. Op deze manier kan voldoende aandacht naar iedere deelnemer uitgaan en blijft de kwaliteit van de begeleiding gewaarborgd. Wij bieden immers serieuze begeleiding met een goed resultaat. Ieder die nog niet zo bekend is met een repetitor kan vrijblijvend een afspraak maken voor kennismaking en meer informatie over de verschillende vormen van begeleiding die wij bij de studie bieden.

Onderwijsvorm Klassikale deelname (bijeenkomsten van 2 uur per keer)
Bachelor Cursus Rechtseconomie
(6 bijeenkomsten)
€ 350,00
Training Rechtseconomie
(3 bijeenkomsten)
€ 200,00
Onderwijsvorm Individueel Traject (Privé-les)
Bachelor en Master Individueel Traject: 5 lesuren
(2 * 2,5 uur)
€ 250,00
Individueel Traject: 10 lesuren
(5*2 uur of 4*2,5 uur)
€ 500,00

Alle lesgelden zijn inclusief lesmateriaal, verzorging en volledig BTW-vrij. Enige uitloop en correctie van opgaven is bij het lesgeld bovendien inbegrepen.