Cursus Rechtseconomie

Home / Rechtsgebieden / Rechtseconomie

Eerstkomende cursus:

Cursus en Training Rechtseconomie voor het hertentamen van 24 januari 2019, klassikale en individuele begeleiding in de periode november 2018 - januari 2019. Tijdig aanmelden is raadzaam omdat de cursus uit 6 bijeenkomsten bestaat. Voorlopige cursusdata: zaterdag 15, 22 en 29 december 2018 en zaterdag 5, 12 en 19 januari 2019, tijd 10u00-12u00.

Cursussen (Rechts) Economie voor andere studierichtingen: voor andere studierichtingen zoals Bestuurskunde en Criminologie wordt vergelijkbare studiebegeleiding verzorgd.

Docent

De cursus Rechtseconomie wordt gegeven door de heer drs. A. Hunsucker, als econoom werkzaam bij een grote financiële instelling. Hij volgde de Bachelor Economie aan de UvA en de Master Economie aan de Erasmus Universiteit. De docent heeft het vak Rechtseconomie voor Leidse Rechtenstudenten nu meerdere jaren gegeven: een enorm succes. Er is dan ook een goede bekendheid met wat voor dit tentamen bestudeerd dient te worden en hoe men de vragen beantwoord wil zien. Curves en rekenwerk komen in de lessen dan ook veelvuldig aan de orde. Nuttige sheets illustreren deze onderwerpen tijdens de cursus nog eens. Dat is bij dit vak ook echt noodzakelijk: het gaat immers in de eerste plaats om een economische benaderingswijze van de vraagstukken. De meeste studenten slagen dan ook meteen voor het tentamen na deze cursus.

Economie als onderdeel van de Rechtenstudie

Het vak Rechtseconomie neemt binnen de studie zonder meer een aparte plaats in. Economie en Rechten hebben immers ieder hun eigen begrippen en benaderingswijze. De wettenbundel blijft bij dit vak dicht en maakt plaats voor curves, grafieken en bepaalde rekenmethodes. Dat is dus wennen voor Rechtenstudenten die juist met wet en jurisprudentie gewend zijn casusposities op te lossen. Voor veel studenten vormt het tentamen dan ook een groot struikelblok. Zelf voor studenten die eerder een vak economie volgden is het nog niet gemakkelijk.

De cursus Rechtseconomie

De cursus Rechtseconomie bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2,5 uur. De ervaring leert, dat dit een goede en volledige voorbereiding geeft. De bijeenkomsten vinden in de regel op de zaterdagmorgen plaats. De cursus wordt tweemaal per jaar gegeven, zowel voor het tentamen dat direct volgt op het regulier onderwijs als voor het hertentamen. De cursus zorgt ervoor dat het vak begrijpelijk wordt en tentamen haalbaar is. Er wordt dan ook veel geoefend met vraagstukken waarbij het niet alleen om het juiste antwoord gaat, maar ook om de methode om tot het antwoord te komen. Dit geeft de gelegenheid om te leren van gemaakte fouten en op deze manier goed voorbereid aan het tentamen deel te nemen. Er worden in de cursus bij ieder onderwerp opgaven uitgereikt ter voorbereiding.

Indeling van de bijeenkomsten

  • Les 1: Markten en belangrijke begrippen
  • Les 2: Eigendomsrechten
  • Les 3: Overeenkomsten, onrechtmatige daad en geschilbeslechting
  • Les 4: Sociale Zekerheid
  • Les 5: Onvolledige Mededinging
  • Les 6: Strafrecht en Milieurecht

Lesgelden

Voor deelname aan de cursus worden tevoren het lesgeld in rekening gebracht. Het lesgeld omvat ook het studiemateriaal. Het lesgeld dient te zijn ontvangen voordat de cursus start.

Cursus 6 bijeenkomsten € 240,00
Training 3 bijeenkomsten € 130,00
Individueel Traject 5 lesuren € 250,00
Individueel Traject 10 lesuren € 500,00

Wegens wettelijke vrijstelling voor het onderwijs is over het lesgeld geen BTW verschuldigd.