Kring van Leidse Repetitoren

Cursus Rechtseconomie

Home / Rechtsgebieden / Rechtseconomie

Eerstkomende cursus:

Cursus en Training Rechtseconomie voor het hertentamen van 18 januari 2018, klassikale en individuele begeleiding in de periode december 2017-januari 2018. Tijdig aanmelden is raadzaam omdat de cursus uit 6 bijeenkomsten bestaat. Lesrooster: do 14 dec (avond), za 16 dec, za 23 dec, za 6 jan, do 11 jan (avond), za 13 jan.

Zie ook onder Lesroosters

Cursussen (Rechts) Economie voor andere studierichtingen: voor andere studierichtingen zoals Bestuurskunde en Criminologie wordt vergelijkbare studiebegeleiding verzorgd.

Wie geeft de cursus Rechtseconomie?

De cursus Rechtseconomie wordt gegeven door een econoom die goede bekendheid heeft met dit vak en de tentamens. Dat is bij dit vak ook echt noodzakelijk: het gaat immers in de eerste plaats om een economische benaderingswijze van de juridische vraagstukken. De cursus wordt intussen vele jaren gegeven en heeft telkens een hoog slagingspercentage. De deelnemers beoordelen de cursus Rechtseconomie dan ook als zeer goed.

Economie als onderdeel van de Rechtenstudie

Het vak Rechtseconomie neemt binnen de studie zonder meer een aparte plaats in. Economie en Rechten hebben immers ieder hun eigen begrippen en benaderingswijze. De wettenbundel blijft bij dit vak dicht en maakt plaats voor curves, grafieken en bepaalde rekenmethodes. Dat is dus wennen voor Rechtenstudenten die juist met wet en jurisprudentie gewend zijn casusposities op te lossen. Voor veel studenten vormt het tentamen dan ook een groot struikelblok. Zelf voor studenten die eerder een vak economie volgden is het nog niet gemakkelijk.

De cursus Rechtseconomie

De cursus Rechtseconomie bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2,5 uur. De ervaring leert, dat dit een goede en volledige voorbereiding geeft. De bijeenkomsten vinden in de regel op de zaterdagmorgen plaats. De cursus wordt tweemaal per jaar gegeven, zowel voor het tentamen dat direct volgt op het regulier onderwijs als voor het hertentamen. De cursus zorgt ervoor dat het vak begrijpelijk wordt en tentamen haalbaar is. Er wordt dan ook veel geoefend met vraagstukken waarbij het niet alleen om het juiste antwoord gaat, maar ook om de methode om tot het antwoord te komen. Dit geeft de gelegenheid om te leren van gemaakte fouten en op deze manier goed voorbereid aan het tentamen deel te nemen. Er worden in de cursus bij ieder onderwerp opgaven uitgereikt ter voorbereiding.

Indeling van de bijeenkomsten

  • Les 1: Markten en belangrijke begrippen
  • Les 2: Eigendomsrechten
  • Les 3: Overeenkomsten, onrechtmatige daad en geschilbeslechting
  • Les 4: Sociale Zekerheid
  • Les 5: Onvolledige Mededinging
  • Les 6: Strafrecht en Milieurecht

Lesgelden

Voor deelname aan de cursus worden tevoren het lesgeld in rekening gebracht. Het lesgeld omvat ook het studiemateriaal. Het lesgeld dient te zijn ontvangen voordat de cursus start.

Cursus 6 bijeenkomsten € 240,00
Training 3 bijeenkomsten € 130,00
Individueel Traject 5 lesuren € 250,00
Individueel Traject 10 lesuren € 500,00

Wegens wettelijke vrijstelling voor het onderwijs is over het lesgeld geen BTW verschuldigd.