Huurrecht

Home / Rechtsgebieden / Huurrecht

Bijlessen, Trainingen en Cursussen Huurrecht

Cursus Huurrecht (profileringsvak Leiden): Cursus voor het tentamen van 16 oktober 2018 en de herkansing op 7 januari 2019. Er wordt ook een cursus en training gegeven voor Huurrecht aan andere universiteiten, hogescholen en opleidingen. Er is steeds een uitgebreid casuspracticum huurrecht inbegrepen om vooral te kunnen oefenen met vraagstukken huurrecht.

Wanneer aanmelden en starten?

De cursus start tijdig voorafgaand aan het tentamen: dit is doorgaans 4 weken voor de tentamendatum. Tijdig met het vak beginnen betekent voldoende kunnen oefenen en dus een betere voorbereiding. Bij tijdig aanmelden kan ook eerder worden gestart. Alle bijeenkomsten duren steeds 2 uur inclusief een korte pauze. De cursus bestaat uit uit 6 bijeenkomsten. Er zijn dan 1 of 2 bijeenkomsten in de week. Bij individuele deelname kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden, zowel qua startmoment als qua aantal uren en bijeenkomsten. Verkorte trainingen worden apart aangekondigd en zullen 2 weken voor het tentamen starten.

De cursus Huurrecht

De cursus Huurrecht bestaat uit 6 bijeenkomsten met uitleg van de theorie, relevante wetsartikelen en jurisprudentie en de bespreking van opgaven. Er wordt geoefend met casusposities uit eerdere tentamens, aangevuld met verdiepende opgaven. Huurrecht vormt een vervolg op een aantal leerstukken uit het Privaatrecht, met soms ook invloeden vanuit het Publiekrecht. In feite is de kennis voor iedere jurist nuttig, alleen al vanwege de grootte van de betrokken bedragen en de verwevenheid van de verschillende rechtsgebieden. Aan de Universiteiten is huurrecht veelal een keuzevak. Aan Hogescholen is het vaak een verplicht vak. Studenten aan alle opleidingen kunnen aan de cursussen deelnemen.

Oefenopgaven

Huurrecht vereist over het algemeen veel oefening. Een belangrijke meerwaarde van het volgen van een cursus is, dat er in eigen beheer opgestelde oefenopgaven worden uitgereikt. Deze opgaven zijn vaak zeer specifiek toegespitst op bepaalde moeilijkheden en wetsartikelen. Juist casusposities oplossen betekent: de wet en arresten toepassen. Vragen mogen vaak schriftelijk ter correctie worden ingediend. Een juiste manier van formuleren van een schriftelijk antwoord is immers de punten waard! Dit wordt in het regulier onderwijs zo goed als nooit aangeleerd.

Lesgelden

Voor deelname aan een cursus rekenen wij vaste bedragen aan lesgeld. Iedereen weet zo tevoren steeds waar hij aan toe is. Deelname kan plaatsvinden in klein verband (klassikaal) of individueel (privé-les). Dit heeft uiteraard gevolg voor het lesgeld en dat is ook logisch. Het lesgeld wordt steeds tevoren in één geheel in rekening gebracht. Voor de klassikale deelname gaan wij steeds uit van een minimum van 3 en een maximum van 6 deelnemers per groepje. Op deze manier kan voldoende aandacht naar iedere deelnemer uitgaan en blijft de kwaliteit van de begeleiding gewaarborgd. Wij bieden immers graag serieuze begeleiding met een goed resultaat. Ieder die nog niet zo bekend is met een repetitor kan vrijblijvend een afspraak maken voor kennismaking en meer informatie over de verschillende vormen van begeleiding die wij bij de studie bieden.

Onderwijsvorm Klassikale deelname (bijeenkomsten van 2 uur per keer)
Masterfase Cursus Huurrecht(5 bijeenkomsten) € 300,00
Training Huurrecht(3 bijeenkomsten) € 180,00
Onderwijsvorm Individueel Traject (Privé-les)
Masterfase Individueel Traject: 5 lesuren (2 * 2,5 uur) € 375,00
Individueel Traject: 10 lesuren (5*2 uur of 4*2,5 uur) € 750,00

Alle lesgelden zijn inclusief lesmateriaal, verzorging en volledig BTW-vrij. Enige uitloop en correctie van opgaven is bij het lesgeld bovendien inbegrepen.